Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Info


Frederiksberg Privatskole
Højnæsvej 59
2610 Rødovre

Skolen er en selvejende institution grundlagt i 1943. Dens 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. De afgår skiftevis med 2 og 3 årligt.

CVR-nummer: 3591.4412

Skolens bestyrelsesmedlemmer:

  • Claus Millinge, formand
  • Sussie Nedahl, næstformand
  • Jens Tousgaard
  • Peter Holm Larsen
  • Mette Helene Farsøht Hansen

Skolens tilsynsførende: Bente Haugaard
Skolens leder: Pia Fribo
Viceskoleleder: Ole E. Nielsen

Træffes efter aftale.

Administration & regnskab

Betina C. Jørgensen, sekretær og regnskabsfører:

Kontortid: kl. 8.00 – 14.00

E-mail: frb@frb-privatskole.dk

Uddannelsesvejleder

Tidem Tas

Telefonnummer: 30768530

E-mail: cn22075@rk.dk