Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Ordensreglement

  • God klasseorden. Alle rydder op efter sig. Efter sidste time sætter alle elever deres stole op. Duksene fejer derefter gulvet og tørrer tavlen af.
  • God tone på skolen. Alle skal vise andre personer hensyn. Det anses for en selvfølge, at der er ro i timerne, og at eleverne retter sig efter givne anvisninger.
  • Rygning og tyggegummi er forbudt på skolens område. Indtagelse af energidrikke er forbudt i skoletiden.
  • Ved medbringning af alkohol og euforiserende stoffer forbeholder skolen sig ret til straks at bortvise eleven.
  • Samtaler i mobiltelefon og SMS skal altid ske udendørs og kun i frikvarterer. Mobiltelefonens øvrige funktioner må kun anvendes i timerne efter tilladelse fra læreren. Overtrædelse kan medføre forbud mod at medtage mobiltelefon i skolen i en kortere eller længere periode.
  • Eleverne må kun forlade skolen i spisefrikvarteret.
  • Toiletbesøg skal så vidt muligt indskrænkes til frikvartererne.
  • I tilfælde af tyveri, hærværk og mobning forbeholder skolen sig ret til straks at bortvise eleven.