Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Skolevejledning


UDDANNELSESVEJLEDNING                                     

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

Vognporten 2, 1., 2620 Albertslund, Tlf. 43 32 10 00

 

Skolens vejleder: Heidi Berggren Brøndal Pedersen

Mobiltelefon: 24 28 75 86

Er på skolen: Efter aftale og ellers på udvalgte onsdage:

26. august

23. september

21. oktober

25. november

20. januar

17. februar

9. marts

20. april

25. maj

Der holdes desuden en orienteringsaften for 8. klassernes forældre og elever mandag 28. september kl. 19.00 – ca. 20.30 og for 9. klassernes forældre og elever mandag 2. november kl. 19.00 – ca. 21.00. Møderne foregår i skolens hal, hvor også klasselærerne er til stede.

 

E-mail:heidi.berggren.pedersen@skolekom.dk

Info om vejledning på Facebook: https://www.facebook.com/Heidiuuvejleder

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Vestegnen, tilbyder alle elever i 7. til 10. klasse en række vejledningsaktiviteter, der kan understøtte og kvalificere valget af ungdomsuddannelse.

Efter ny bekendtgørelse fra 1. august 2014, er vejledning primært fokuseret på de foreløbigt ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse og de ikke uddannelsesparate elever i 9. klasse.

For elever med behov for en særlig tilrettelagt vejledning, er der prioriteret en særlig indsats.

Da jeg dækker flere skoler og opgaver, træffes jeg på skolen efter aftale og på udvalgte onsdage.

I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte mig pr. telefon, via Facebook infosiden eller på mail.

 

Vejledningsaktiviteter:

  • Kollektiv vejledning i klasser og mindre gruppe
  • Individuel vejledning til de ikke uddannelsesparate elever
  • Hjælp til udarbejdelse af uddannelsesplan for de ikke uddannelsesparate elever
  • Orienteringsaften om ungdomsuddannelserne og UPV for forældre og elever.
  • Samtaler med forældre og elever ved behov
  • Hjælp til tilmelding til ungdomsuddannelse for de ikke uddannelsesparate elever
  • Tilrettelæggelse og udførelse af aktiviteter i faget uddannelse og job i samarbejde med lærerne
  • Tilmelding til introkurser og brobygning samt afklarende brobygningsforløb
  • Tilmelding til erhvervspraktik og særpraktikker som militær, politi og sygepleje samt forsikring af elever i forbindelse hermed

 

Pr. 1. august 2014 har forældrene ansvaret for udfyldelse af uddannelsesplan samt tilmelding til ungdomsuddannelser for de elever der er vurderet uddannelsesparate.

 

Ovenstående er en del af vores tilbud.

Se UU-Vestegnens hjemmeside www.uu-vestegnen.dk for mere information.

Som en del af den unges forberedelse og i forbindelse med snak om valg af uddannelse hjemme anbefaler vi www.ug.dk og www.genvej.nu. Her finder I både inspiration og konkret information om uddannelser og job.

www.e-vejledning.dk er et åbent tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job.

Du kan kontakte en vejleder både dag, aften og weekend enten telefonisk, pr. mail via chat eller sms.

 

De bedste hilsner

Uddannelsesvejleder

Heidi Berggren Brøndal Pedersen

 

Hvor går eleverne hen?

Se Undervisningsministeriets statistik for skolens overgangsfrekvens .