Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Skolens værdier

Skolegangen på Frederiksberg Privatskole er baseret på gensidig forståelse og tillid mellem skole og hjem, og vi forventer naturligvis, at forældre og elever bakker op om skolens værdier.

Vi har nedenfor opstillet værdierne punktvis:

Skolen forventer, at eleverne

 • møder mætte og veludhvilede til tiden

Skolen forventer, at eleverne

 • møder velforberedte
 • medbringer nødvendige bøger, opladet pc og andre materialer.
 • gør deres bedste. Når man gør sit bedste, er det godt nok.

Skolen forventer, at eleverne

 • udviser ansvarlig og respektfuld optræden over for alle – også på de sociale medier.
 • Skolen forventer, at eleverne
 • opfylder deres undervisningspligt. Dette indebærer, at ferier afholdes uden for skoletiden.

Elever og forældre kan forvente, at skolen gør sit bedste for at

 • værne om de ovennævnte værdier
 • levere en grundig og solid undervisning
 • der tages hånd om den enkelte elev
 • eleverne oplever hverdagen som udbytterig og tryg

Kommunikationspolitik på Frederiksberg Privatskole.

Principperne for kommunikation har til hensigt at sikre, at Frederiksberg Privatskole kan opfylde sine overordnede målsætninger om at skabe et godt og trygt undervisningsmiljø for skolens elever samt et godt og frugtbart arbejdsmiljø for alle ansatte.

Frederiksberg Privatskole bør være kendetegnet ved et højt kommunikationsniveau internt på skolen, mellem skole og hjem samt mellem skole og øvrige interessenter. Alle parter bør tilstræbe at kommunikere med tillid til hinanden. Det bør være kendetegnende for kommunikationen, at den er fremadrettet, informativ og saglig.

Kommunikation mellem skole og hjem:

For at sikre en konstruktiv og effektiv dialog, er det væsentligt, at alle ved, hvem man skal henvende sig til. Udgangspunktet for al konfliktløsning på skolen er grundlæggende, at enhver konflikt skal løses tættest muligt på det enkelte barn.

Retningslinjerne for kommunikation er derfor:

 • Gå først til rette vedkommende- – dvs gå først til den af skolens medarbejdere, der er involveret i sagen.
 • (Sygemeldinger foretages til skolens kontor og ikke til klasselæreren.)
 • Gå til skolelederen – skolens leder har kontakt med alle parter og kan altid vejlede videre.
 • Gå til bestyrelsen – Skolebestyrelsen har udelukkende ansvar for den overordnede drift og ledelse og skal kun kontaktes såfremt lærer og skoleleder har været inddraget uden at nå frem til en løsning. Henvendelser til bestyrelsen skal altid ske skriftligt til formanden på frb@frb-privatskole.dk.

Væsentlige oplysninger vedr. det enkelte barn formidles hurtigst muligt af såvel skole som forældre. Telefon, mail og kontaktbog kan anvendes til formidling af kortere budskaber, mens der ved alvorligere sager aftales et møde hurtigst muligt.

Ved alle skriftlige henvendelser til skolen/lærerne bør forældre have et svar senest 3 arbejdsdage efter afsendelsen. Dette svar er ikke nødvendigvis det endelige svar, men kan i første omgang være bekræftelse for modtagelse med angivelse af videre forløb.

Skolens ledelse orienterer løbende overordnet om skolen via mail. Det er forældrenes ansvar at meddele skolens kontor om evt. ændringer i email-adresser/telefonnumre. Dette gøres på frb@frb-privatskole.dk.