Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Undervisning


Skolens certificerede tilsynsførende er lærer Bente Haugaard. Den tilsynsførendes erklæring

Undervisningen i de forskellige fag følger Undervisningsministeriets Fælles Mål: Forenklede fælles mål

Fagrækken og organiseringen af undervisningen er hovedsageligt som i den offentlige skole, med følgende væsentlige undtagelser:

 • Skolen har ikke faget kristendomskundskab.
 • Skolen har ikke projektopgave.
 • De to ugentlige timer i fysik/kemi er deletimer med halv klasse (mens den tredje time i 9. klasse er fællestime). I dansk og matematik er der også deletime en gang om ugen og ligeledes i alle sprogfagene i 9. klasse.

Undervisningen leder frem til Folkeskolens Prøver for 9. klasse (FP9). Undervisningsministeriets statistik for skolens karakterer de senere år fremgår af:

Prøve- og standpunktskarakterer på Frederiksberg Privatskole

Foruden statistik over skolernes afgangskarakterer fører Undervisningsministeriet statistik over skolernes “socioøkonomiske referencer”. Her gør man op, hvordan skolens elever måtte forventes at ligge ved afgangsprøverne udfra forældrenes sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund og sammenligner dette med de faktiske karakterer. Se nærmere på:

Socioøkonomisk reference

Timeplan 16/17

(NB: Fra skoleåret 15/16 kan skolen ikke længere tilbyde fransk som 2. fremmedsprog. Årsagen er: Tidligere startede tysk/fransk i 7. klasse, så eleverne havde frit valg. Det gav to klasser med tysk og en med fransk på hver årgang. Med den nye folkeskolelov starter tysk/fransk i 5. klasse. Mange af de skoler, eleverne kommer fra, tilbyder ikke fransk, kun tysk. Det har betydet, at antallet af elever, der ønsker fransk, er styrtdykket til ca. 3 ud af de 75 elever, der står forrest på ventelisten).

 

7. klasse

Fag

Lektioner pr. uge

dansk

7

matematik

5

engelsk

3

tysk

3

fysik/kemi

2

biologi

2

geografi

1

historie

2

 idræt

2

klassens tid

1

 

8. klasse

Fag

Lektioner pr. uge

dansk

7

matematik

5

engelsk

3

tysk

4

fysik/kemi

2

biologi

2

geografi

2

historie

1

samfundsfag

2

 idræt

2

klassens tid

1

 

 

9. klasse

Fag

Lektioner pr. uge

dansk

7

matematik

5

engelsk

3

tysk/fransk

4

fysik/kemi

3

biologi

2

geografi

1

historie

2

samfundsfag

2

idræt

2

klassens tid

1

Tilbudstimer

Alle lærere har 1-2 timer om ugen, hvor eleven kan få hjælp til sit skolearbejde efter den almindelige skoletid. Vi kalder det tilbudstimer.

I tilbudstimerne kan eleven

 • få hjælp til lektier
 • få ekstra undervisning på områder, som man svært ved eller har “huller” i
 • få hjælp til læse- og studieteknik

Der er tilbudstimer hver tirsdag og onsdag efter almindelig skoletid, kl. 14.05-14.50. Vi bestræber os på, at tilbudstimerne kan opleves som en hyggelig stund, og de ledsages af tilbud om saft og småkager

 

Lejrskoler

7. klasse er på lejrskole af en uges varighed i Danmark. Lejrskolen arrangeres af de to deltagende lærere. Lejrskolen er obligatorisk. Forældrebetalingen udgør pt. ca. 1500 kr.

9. klasse er på lejrskole af en uges varighed i udlandet. Lejrskolen arrangeres af de to deltagende lærere. Lejrskolen er obligatorisk. Forældrebetalingen udgør ca. 3000-4000 kr.

 

Bærbare computere på Frederiksberg Privatskole

Eleverne skal medbringe egen bærbar computer hver dag.

Computeranbefalinger:

 

Styresystem

Hvis man har en PC, skal styresystemet være Windows 7 eller nyere.

Hvis man har en Apple computer og ens matematiklærer bruger programmet MathCad, der ikke fungerer på Mac, skal man hurtigst muligt efter skolestart købe følgende programmer:

 • Parallels Desktop 10 eller 11 – ca. pris 600 kr.
 • Windows 7 eller nyere – ca. 700-900 kr.

 Der findes selvfølgelig andre alternative programmer, der kan køre Windows på en Apple computer. Parallels er dog det program, som skolens IT-ansvarlige har flest erfaringer med. VMware er et andet program, som også kan bruges, og som virker fint.

Programmerne er meget brugervenlige og forholdsvis nemme at installere, men har I problemer med det, kan I få hjælp af en af skolens IT-ansvarlige.

 

Diverse software

Elevens brugernavn skal have administratorrettigheder. Det er vigtigt i forhold til installation af programmer på skolen.

Skolen har indgået en aftale med Microsoft, så eleverne medens de er på Frederiksberg Privatskole, har mulighed for at benytte Office 365 gratis. Brugernavn og kode til installation af Office 365 vil blive udleveret senest ved skolestart. Hvis ikke man ønsker at benytte sig af dette tilbud, skal eleven have en Office-pakke med skriveprogram og regneark på et niveau, der svarer til Microsoft Office 2007 eller højere – og helst en pakke eleven er vant til at bruge.

 

Generelt

Det er ikke nødvendigt at have en helt ny og meget kraftig computer. Men en langsom computer skaber meget spildtid i undervisningen, og kan ikke anbefales.

I løbet af de første 14 dage er de IT-ansvarlige rundt i klassene for at lave fælles introduktion samt opsætning af elevernes computere. Det vil derfor glæde de IT-ansvarlige, hvis eleverne, når de starter på skolen, har den PC, som de forventer at bruge de næste mange måneder.

Det anbefales at sætte en label med navn på sin strømforsyning.

Skærmen bør ikke være for lille. Vi anbefaler min. 13”. Der indgår fx grafik og tegninger i flere af skolens programmer.

Mac-computere afviger væsentligt fra PC’ere. Det store flertal af eleverne og lærerne bruger PC’ere og alle skolens computere er PC’ere. Derfor vil introduktioner og fællesgennemgange af programmer foregå på en PC. Det er derfor vigtigt, at Mac-brugere er fortrolige med deres computer, eller at man som ny Mac-bruger selvstændigt kan sætte sig ind i, hvordan den kan anvendes, da brugen kan afvige fra det, som læreren fortæller.

Computeren kan med fordel slukkes helt samt oplades hver nat, så den er ”frisk”J om morgenen.

 

Skolen sørger for

 • at computeren sættes op til skolens trådløse netværk og printere
 • at eleven får installeret og får licens til specielle skoleprogrammer
 • at der i nødsituationer er computere til udlån

 

Forældrene sørger for

 • at computeren er funktionsdygtig
 • forsikring af computeren

Forældrene til hver elev opfordres til at kontakte deres forsikringsselskab og afklare deres forsikringsforhold ved tyveri eller brand. Til brug for afklaringen er her en beskrivelse af opbevaringen.

 

Opbevaring af computere

Hver elev har et aflåseligt metalskab, hvor computeren kan opbevares både i og udenfor skoletid. Metalskabene står i enheder på 12 skabe. Hver enhed vejer 200 kg.

Metalskabene er placeret i skolens kælder. Uden for skoletid skal man gennem mindst to aflåste døre for at få adgang til kælderen. Skolens alarmsystem ved tyveri og brand dækker også kælderen.