Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Undervisningsmiljø


Ifølge ”lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne” skal der foretages en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø hvert 3. år (eller hyppigere, hvis der indtræder væsentlige ændringer i undervisningsmiljøet). Repræsentanter for eleverne inddrages i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning af undervisningsmiljøvurderingen.


Undervisningsmiljøundersøgelse 2015

Undervisningsmiljøundersøgelsen er foretaget i foråret 2015, og der er indkommet 210 besvarelser.

Eleverne er blevet bedt om at forholde sig til det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på skolen.


Fysisk undervisningsmiljø:
Eleverne er overvejende særdeles positive og fremhæver især, at skolens toiletter er pæne og rene – ligesom resten af skolen.


Psykisk undervisningsmiljø
: Eleverne fremhæver især fravær af mobning på skolen. De giver i stor udstrækning udtryk for, at de oplever skolen som et trygt sted at være.

En del af eleverne nævner lektier som en byrde, der presser eller stresser dem. Dette er et tema, der løbende diskuteres på lærermøder, og som vi fortsat vil være meget opmærksomme på.

Som opfølgning på denne undersøgelse, vil de enkelte klasselærere lave en undersøgelse i hver enkelt klasse for at afdække problemets omfang. Resultatet af disse undersøgelser vil blive taget op med skolelederen på næste klassemøde.


Æstetisk undervisningsmiljø
: Eleverne er generelt meget tilfredse med deres omgivelser på skolen. Dog efterlyser mange elever flere grønne planter på skolen. Dette ønske imødekommer skolen gerne.