Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Ved ansøgning betales et administrationsgebyr på kr. 500.

Skolepenge udgør pt. kr. 1.480 pr. måned.

Lån af bøger er inkluderet. Se dog Almindelige bestemmelser §5.
I forbindelse med indmeldelse opkræves et depositum på kr. 700 til dækning af evt. ødelagte/manglende bøger.

Forældrebetaling for lejrskole i 7. klasse udgør pt. ca. kr. 2.000.
Forældrebetaling for lejrskole i 9. klasse udgør pt. ca. kr. 3.500.

Eleven skal hver dag medbringe egen computer. Forældre sørger selv for forsikring af computeren.
Læs nærmere i pjecen “Orientering om Frederiksberg Privatskole”, som vil blive fremsendt ved optagelse.

NB: Skolen tilbyder ikke fransk som 2. fremmedsprog. Årsagen er, at meget få ansøgere har fransk i 5.-6. klasse.

Skoleåret 20 / 20


ElevenMor / Værge


Forældremyndighed:

Far / Værge


Forældremyndighed:

Har eller har haft søskende på skolen:

Har eleven modtaget undervisning i:

Når skolen har modtaget ansøgningen og gebyret, opskrives barnet på skolens venteliste og der vil blive fremsendt en kvittering på e-mail, indenfor ca. 14 dage.

Gebyret udgør 500 kr. og indbetales til reg.nr. 7132  kt.nr. 0001002249.