Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Opskrivning på ventelisten koster 500,- kr. i administrationsgebyr.

Gebyret indbetales til reg. nr. 7132 kontonr. 0001002249

Vigtigt! Skriv skoleår og barnets navn ved indbetaling.
Kvittering fremsendes pr. mail indenfor 14.dage.
Når skolen har modtaget ansøgning og gebyr, optages barnet på vores venteliste.

Forældrebetalingen udgør p.t 1780,- kr. pr. mdr. i 12 mdr. pr. år.

Eleven skal hver dag medbringe egen computer. Forældre sørger selv for forsikring af computeren.
Læs nærmere i pjecen “Orientering om Frederiksberg Privatskole”, som vil blive fremsendt ved optagelse.

Det er en forudsætning for optagelse på skolen,
at eleven har modtaget undervisning i tysk.

Skoleåret 20 / 20


ElevenMor / Værge


Forældremyndighed:
Far / Værge


Forældremyndighed:
Har eller har haft søskende på skolen: