Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Opskrivning og Priser

 1. Optagelseskriterier

For at komme i betragtning til en plads på skolen skal barnet være opskrevet på skolens venteliste.

Vi ønsker at Frederiksberg Skoles elevsammensætning skal være mangfoldig og vi anser forskellighed som en styrke.

 Når vi optager elever på skolen, sker det ud fra følgende kriterier:

 • Placering på ventelisten (tidspunkt for opskrivning på ventelisten).
 • Lige fordeling imellem kønnene i klasserne.
 • Søskendeprioritering
 • En kvalitativ vurdering af det enkelte barn i forhold til den konkrete klasse.
 • Vi optager til ”klasser i balance” – forskellighed er en styrke, men der skal være balance for at alle kan gro.
 • Vi sikrer at vi optager elever sker fra forskellige skoler. På den måde kan vi bedre give den enkelte elev en ny start med nye klassekammerater.

 Uddybning:

Placering på ventelisten:

Alle ansøgere placeres på ventelisten i forhold til den dato de har ansøgt. Det gælder dog ikke for søskendebørn, som har fortrinsret.

Lige fordeling imellem kønnene i klasserne:

Vi ønsker en lige fordeling af kønnene i klasserne. Det går dog ikke altid op, og der kan derfor forekomme klasser hvor der er lidt flere af det ene køn.

Søskende- og personaleprioritering:

Søskendebørn prioriteres først på ventelisterne.

En kvalitativ vurdering:

Elever og klasser er forskellige. Frederiksberg Privatskole er en skole, hvor der går mange forskellige elever; og som på de fleste andre skoler, kan man hos os møde elever med udfordringer i den ene eller den anden retning.

Det at møde andre unge i sin hverdag, som er anderledes end en selv, er en styrke for den enkelte elev og det giver gode kompetencer til at begå sig i en mangfoldig verden.

For at blive en styrke for både den udfordrede elev og for det klassefællesskab det er en del af, er det dog en forudsætning, at klassen og eleverne kan rumme hinanden. Hvis der er for mange elever med særlige udfordringer i en klasse, tipper balancen i en skæv retning, og så gror hverken de udfordrede elever, eller dem som ikke er særligt udfordrede.

Når vi optager elever til eksisterende klasser, optager vi derfor til ”klasser i balance”, og vi foretager en kvalitativ vurdering af den enkelte ansøger i forhold til klassens aktuelle trivsel.

Den kvalitative vurdering i forbindelse med optagelsessamtalen mellem skolen og eleven, men efter aftale med forældrene, kan vi også indhente udtalelser fra tidligere skole m.v.

 1. Optagelsesprocedure:

Vi ønsker med en grundig optagelsesprocedure at sikre, at klasserne er i balance og at det er det rigtige valg for den enkelte unge, som søger ind. Elever skal have så få – og helst ingen – skoleskift som muligt. Skolens ledelse ønsker med denne procedure ligeledes at sikre, at skolevalget er udtryk for velgennemtænkte overvejelser, og at ansøgerne kender til skolens forventninger til forældrene.

Proceduren er som følger:

 1. Søg information
  Forud for ansøgningen forudsætter vi, at interesserede forældre sætter sig grundigt ind i skolens grundlag og værdier mv. via skolens hjemmeside.
 2. Log ind og opskriv dit barn
  Hvis man ønsker sit barn optaget på skolen, skal barnet opskrives på skolens venteliste (se link). Opskrivningsgebyret opkræves i forbindelse med opskrivningen og du vil modtage en kvittering på opskrivning. Hvis du mod forventning ikke modtager en kvittering, så tjek din spam-mappe.

 

 1. Optagelsessamtale

I efteråret før de nye 7. klasser skal starte, inviterer vi de elever og forældre, som, vi kan tilbyde en plads (Jævnfør ovennævnte kriterier),  til en optagelsessamtale på skolen.

For optagelse i igangværende klasser inviteres elev og forældre ligeledes til en optagelsessamtale, hvis der er en ledig plads.

Optagelsessamtalens formål er at afklare de gensidige forventninger, for at sikre overensstemmelse imellem barnet/forældrene på den ene side og skolens værdier samt elevsammensætningen på den anden side. Vi lægger derfor vægt på, at optagelsessamtalen foregår som en åben dialog mellem elev og skole.

 

 1. Priserne er pr 1.1.2024

 

 • Opskrivning på skolens venteliste: 500 kr. (engangsgebyr).
 • Indmeldelsesgebyr ved optagelse: 1000 kr.
 • Skolepenge pr måned: 1780 kr. (12 rater/år).
 • Gebyr ved manglende indbetaling af skolepenge: 100 kr.
 • Gebyr ved manglende tilmelding til PBS: 100 kr.

 

 1. Opskrivning
 • Man opskriver sit barn ved at følge linket her på siden. Vær opmærksom på, at du i forbindelse med opskrivning af dit barn via Nem-ID accepterer, at skolen opbevarer dit barns cpr-nummer i ventelistesystemet.
 • OBS!
  • Du kan IKKE tilgå linket til opskrivning via telefon.
  • Dit barn skal opskrives til skolestart i det kalenderår, hvor barnet forventes at starte i 7. klasse på skolen.
  • HVIS DER ER TALE OM ET BARN MED SØSKENDE PÅ SKOLEN – ELLER SØSKENDE SOM HÁR GÅET PÅ SKOLEN:

Skriv ”SØSKENDE” I KOMMENTARFELTET.

 • Det er meget vigtigt, at man løbende husker at opdatere sine oplysninger på ventelisten, hvis man ændrer sine kontaktinformationer, herunder sin mail adresse!

 

Link til opskrivning:

https://www.ventelisten.net/175017