Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Ansøgning om optagelse.

Vi gør venligst opmærksom på, at ventelisten er lukket  til flg. skoleår:

2023 – 2024

2024 – 2025

2025 – 2026

2026 – 2027

2027 – 2028

2028 – 2029

2029 – 2030

Vælg klasse:  7. klasse (elektronisk skema)                       8. / 9. klasse (elektronisk skema)

 Du er velkommen til at sende en ansøgning til 8. og 9.klasse, men vi opretter IKKE nye klasser, så det er kun, hvis en elev forlader skolen, at der vil blive udbudt en plads. Også her har vi venteliste.

Når skolen har modtaget ansøgningen og gebyret, opskrives barnet på skolens venteliste og der vil blive fremsendt en kvittering på e-mail, indenfor ca. 1 måned.

Gebyret udgør 500 kr. og indbetales til reg.nr. 7132  kt.nr.   0001002249
Venligst skriv skoleår og barnets navn ved indbetaling.

Skolen kan IKKE garantere plads til alle på ventelisten. Gebyret tilbagebetales ikke.

Frederiksberg Privatskoles almindelige bestemmelser.

Forældrebetalingen udgør pt. 1680 kr. pr måned i 12 måneder pr. år.
Hertil kommer forældrebetaling ved lejrskoler: Ved lejrskolen i 7. klasse ca. 2500 kr. og ved lejrskolen i 9. klasse ca. 3500 kr.

Såfremt der er plads, indkaldes barn og forældre til en optagelsessamtale med skolens leder eller viceinspektør

Optagelsessamtalerne starter i efteråret året før skolestart.

Det er en forudsætning for optagelse, at eleven har haft tysk fra 5.klasse