Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Antimobningsstrategi

 

På Frederiksberg Privatskole er vi høflige, hjælpsomme, udviser gensidig respekt og taler ordentligt til hinanden. Man hilser på hinanden og er altid parat til at hjælpe.

Vores skole er et forpligtende fællesskab, hvor mobning forebygges og løses. Hvis en elev mobbes, er det et anliggende for hele klassen, og dette skal med de voksnes hjælp løses i fællesskab.

Alle klasser har en trivselsplan, der løbende evalueres. Man kan altid regne med, at vi handler, og at dette sker i tæt kontakt med hjemmet.

Skolen har en ledelsesstruktur, som betyder at ledelsen er meget tæt på klassernes dagligdag, med afholdelse af fastlagte klassemøder. Kerneteamet har ansvaret for det løbende og forebyggende trivselsarbejde i klassen, og viceinspektøren træder til, hvis der opstår behov.
Hvis der er tale om mistrivsel eller mobning laves en handlingsplan og ledelsen skal altid kontaktes.

Der er ”buddy-ordninger” for alle nye elever. ”Buddyen” tager imod den nye elev på kontorgangen den første skoledag og sørger for, at t den nye elev føler sig velkommen, hjælper med praktiske ting og sørger for, at man ikke lades alene