Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Antimobbestrategi

På Frederiksberg Privatskole accepteres mobning ikke.

Det er vigtigt, at der skelnes mellem mobning og drillerier:

Drilleri er få, uplanlagte handlinger
Grovere drilleri er planlagte handlinger, som gentages få gange

Mobning er, når en person gentagne gange og over en kortere eller længere periode bliver udsat for bevidst negative handlinger fra en eller flere personer.

 

Ved negative handlinger kan der være tale om:

• Sårende ord og udtryk/bagtalelser
• Social udelukkelse
• Handlinger uden ord (grimasser, gestik og negativt kropssprog).
• Handlinger ledsaget af ord, trusler eller hån, også via sms, e-mail og sociale medier.
• Direkte fysisk vold, skub, slag, spark osv.
• Ødelæggelse af ejendele

!! Hvis børn eller forældre fornemmer, at mobning finder sted, kontaktes klasselæreren/skolen – også selv om barnet ikke ønsker dette.

Hvad skal hjemmet gøre ved mistanke om mobning?

Se definition under punktet ”Mobning”.

Lyt til barnet og anerkend problemet uden at drage forhastede konklusioner.
Husk, at der er flere parter i problemet. Vis barnet, at du er der for at hjælpe, og at du
tror på barnet.

Spørg ind til situationen og dan dig et overblik. Hvordan oplever barnet episoderne? Hvem er involveret – hvor, hvordan og hvor ofte? Hvordan reagerer barnet i situationerne?

Kontakt klasselærer/skolen, hvis man fornemmer, at mobning finder sted. Drøft situationen med klasselæreren.

Lærere og ledelse udarbejder, afhængig af mobningens karakter og omfang, en konkret handleplan, som derefter træder i kraft.