Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Ordensreglement

  • God klasseorden. Alle rydder op efter sig. Efter sidste time sætter alle elever deres stole op. Duksene fejer derefter gulvet og tørrer tavlen af.
  • God tone på skolen – vi taler ordentligt til hinanden. Det anses for en selvfølge, at der er ro i timerne, og at eleverne retter sig efter givne anvisninger.
  • Rygning og tyggegummi er forbudt på skolens område. Indtagelse af energidrikke er forbudt i skoletiden.
  • Ved medbringning af alkohol og euforiserende stoffer forbeholder skolen sig ret til straks at bortvise eleven.
  • Mobiltelefoner opbevares i mobilskabet
  • Eleverne må kun forlade skolen i spisefrikvarteret.
  • Toiletbesøg skal så vidt muligt indskrænkes til frikvartererne.
  • I tilfælde af tyveri, hærværk og mobning forbeholder skolen sig ret til straks at bortvise eleven.