Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Sammenfatning af trivselsundersøgelsen 2023.

Eleverne er- med ganske få undtagelser – meget glade for deres skole. De oplever, at de hører til på skolen,
at de er glade for deres kammerater og lærere, og at der foregår faglig udvikling. Et par stykker har oplevet
mobning, men fortæller om det i datid, og at skolen har håndteret det fint.
Undersøgelsen viser, at der i nogle klasser bruges (for) meget Alinea, og at nogle elever derfor oplever
undervisningen som ensformig. Der vil på lærermødet d. 8.2. 2023 blive udfærdiget en handleplan, der skal
sikre, at alle elever på skolen oplever en varieret undervisning. Ledelsen vil fremover være opmærksomme
på brug af skærme og portaler i undervisningen og fremadrettet undersøge om balancen er fundet og
holdes