Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Undervisning

Undervisningen i de forskellige fag følger Undervisningsministeriets Fælles Mål.

Fagrækken og organiseringen af undervisningen er hovedsageligt som i den offentlige skole, med følgende væsentlige undtagelser:

  • Skolen har ikke faget kristendomskundskab.
  • Skolen har ikke projektopgave.
  • De to ugentlige timer i fysik/kemi er deletimer med halv klasse (mens den tredje time i 9. klasse er fællestime). I dansk og matematik er der også deletime en gang om ugen og ligeledes i alle sprogfagene i 9. klasse

 

 

Timetal:

7. klassetrin:

Dansk:          8 lektioner pr. uge

Matematik:  5 lektioner pr. uge

Engelsk:       3 lektioner pr. uge

Tysk:             3 lektioner pr. uge

Fysik/kemi  2 lektioner pr. uge (delehold)

Biologi:        2 lektioner pr. uge

Geografi:     1 lektioner pr. uge

Historie:      2 lektioner pr. uge

Idræt:           2 lektioner pr. uge

Kl. tid:          1 lektion pr. uge.

I alt:            29 lektioner pr. uge

 

8. klassetrin

Dansk:          7 lektioner pr. uge

Matematik:  5 lektioner pr. uge

Engelsk:       3 lektioner pr. uge

Tysk:             3 lektioner pr. uge

Fysik/kemi  2 lektioner pr. uge (delehold)

Biologi:        2 lektioner pr. uge

Geografi:     2 lektioner pr. uge

Historie:      1 lektioner pr. uge

Samf. fag:    2 timer pr. uge

Idræt:           2 lektioner pr. uge

Kl. tid:          1 lektion pr. uge.

I alt:            31 lektioner pr. uge

 

9. klassetrin:

Dansk:          7 lektioner pr. uge

Matematik:  5 lektioner pr. uge

Engelsk:       4 lektioner pr. uge (heraf 1 deletime)

Tysk:             4 lektioner pr. uge (heraf 1 deletime)

Fysik/kemi  3 lektioner pr. uge (heraf 2 som delehold)

Biologi:        2 lektioner pr. uge

Geografi:     1 lektioner pr. uge

Historie:      2 lektioner pr. uge

Samf. fag:    2 timer pr. uge

Idræt:           2 lektioner pr. uge

Kl. tid:          1 lektion pr. uge.

I alt:             32 lektioner pr. uge

 

Ressourcetimer

Der er ressourcetimer hver mandag, onsdag og torsdag kl. 14.05 – 14.50.

I ressourcetimerne kan eleven

  • få hjælp til lektier af faglærere
  • få ekstra undervisning på områder, som man svært ved eller har “huller” i
  • få hjælp til læse- og studieteknik

Ressourcelærere

Skolen råder over et ressourceteam bestående af skolens lærere, som efter ledelsens skøn kan indsættes som ekstra lærere i enkelte fag/timer