Kontoret er åbent fra 8.00 - 14.00
36 72 44 80

Undervisningsmiljø


Ifølge ”lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne” skal der foretages en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø hvert 3. år (eller hyppigere, hvis der indtræder væsentlige ændringer i undervisningsmiljøet). Repræsentanter for eleverne inddrages i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning af undervisningsmiljøvurderingen.


NY undervisningsmiljøundersøgelse er på vej. Laves i oktober 2021